CONTACT

Prof. dr hab. Wiesław Żyrnicki
Analytical Chemistry Division, Faculty of Chemistry, Wrocław University of Technology
Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, Poland
Phone: +48.71.320 40 57
Phone/Fax: +48.71.320 24 94

e-mail: wieslaw.zyrnicki@pwr.wroc.pl
esas2010@pwr.wroc.pl
View ESAS 2010 Full Size Map